Vores Projekter

Vores fokus er lige nu målrettet mod et samarbejde med Gribskov Kommune og øvrige foreninger som vil være med til at genskabe kystnære stenrev

Vi har selv idéer til hvor der på den Sjællandske Nordkyst kan placeres nye stenrev – disse placeringer vil vi løbende være i dialog med Gribskov Kommune omkring

Vi gennemgår desuden det kommunale budget for at se hvad kommunen har, eller vil afsætte til stenrev, det samme gør sig gældende for de statslige puljer, samt beslutninger om etablering af større stenrev.