Gribskov Stenrev

Møde den 24 november 2022

Stiftende generalforsamling i Stenrevsgruppen
Det finder sted torsdag d. 24/11 kl. 19.15.
Adresse er
Ved skoven 6
3200 Helsinge
 
 

Mange km2 stenrev er forsvundet!
Gennem de sidste 100 år er der fisket sten fra de Nordsjællandske kyster, brugt til havneanlæg langs Øresundskysten.

Sammen skal vi genskabe de kystnære stenrev til gavn for havmiljøet, kystsikring og ikke mindst at genskabe nye biotoper langs den Nordsjællandske kyst.

Derfor vil der i løbet af 2022 blive stiftet en forening med navnet “Gribskov Stenrev”. Der arbejdes på højtryk bag kulissen og forhåbentlig kan der indkaldes til stiftende generalforsamling i sommeren 2022.

Hvad vil vi arbejde med?

I første omgang vil vi udpege mindst 3 steder ud for kysten i Gribskov hvor vi mener nye stenrev kan placeres, både set i forhold til kystbeskyttelse, men også hvor der tidligere har været stenrev. 

Gribskov Stenrev ønsker et samarbejde med andre stenrevsforeninger, hvor vi kan få ideer og ikke mindst hjælp til de forskellige processer, bl.a. i forbindelse med ansøgninger til fonde etc. 

Samtidig skal det undersøges hvor på Nordkysten der er muligheder for genplantning af Ålegræs. Denne plante er særligt udbredt i Dronningmølle bugten. I forbindelse med etableringen af Stenrev, vil det være naturligt at i læsiden kan der plantes Ålegræs.

 

 

 

 

Lidt video fra nogle af Kattegats helt unikke boblerev, samt Hunderevets første år

 

Rul til toppen